Privacy Policy

Privacy en internet
Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip adres en, indien mogelijk, je domeinnaam automatisch door onze server herkend. Cheepa.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op je computer wordt geplaatst en informatie over je bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van je browserinstellingen. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Cheepa.nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Je e-mailadres
Je e-mailadres wordt slechts bewaard indien je dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Cheepa.nl gebruikt je e-mailadres voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover je daarvoor toestemming heeft verleend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie
Alle informatie die je vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als Cheepa.nl de informatie die van jouw is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid, dan zullen wij je hierover vooraf informeren, zodat je de gelegenheid heeft om hiervoor je toestemming te weigeren.

Wijziging gegevens
Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als je vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacy beleid verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid
Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van Cheepa.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Beveiligde verbinding
Tijdens het online bestellen op Cheepa.nl worden je gegevens uiteraard beveiligd met de strengst mogelijke encryptie momenteel mogelijk. Klik hier om te lezen hoe.